MTN 560:
En mycket trevlig styrpulpetbåt som utmärker sig med mycket goda sjökunskaper.

MTN 625:
En vidare utveckling av modellen 560, som utrustats med en inombordare för att få en öppnare lösning i akter.

MTN 28DC:
En daycruiser med stora variations möjligheter vad det gäller utformningen och placering av pentry och kojplatser.

MTN SEASPORT :
Med samma skrov som ovan nämnda modell men med en mittplacerad styrpulpet och endast en liten ruff med två kojplatser. Detta gör den till en mycket omtyckt sportdyk- och mindre arbetsbåt.

Corvett 720DC:
Denna mycket sportiga daycruiser är snarlik den något större egna konstruktion. Även denna med mycket trevliga egenskaper i vattnet.

Reliance:
Detta är en kraftig planande båt med flexibel lösning för det flesta ändamål allt från taxi till arbetsbåt med ett helt öppet akterdäck